Browsing: Economic

Ministerul Energiei a desfășurat procedura de selecție a membrului reprezentant al societății civile și membrului supleant în cadrul Comisiei de licitații pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, desfășurate în conformitate cu Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

Doi dintre liderii partidelor care au constituit Blocul „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor, declară 30.000 de lei obținuți de la două companii care au administrat trei posturi TV a căror licență de emisie a fost suspendată, dar niciun bun imobil în proprietate sau folosință și, respectiv, zero venituri salariale, dar peste 37.000 de lei primiți din donații.

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 32% în primele patru luni ale anului 2024 și constituie 22,7 milioane de lei, comparativ cu perioada similară a anului 2023. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat.

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs vor fi excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special, urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 229/2024, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 27 martie 2024.